Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach » Podyplomowe » Podologia

40-085 Katowice, Śląskie
ul. Mickiewicza 29, Zobacz na mapie
Tel: (32) 207-27-00/ 05 - Dziekanat
(32) 207-27-10 - Rekrutacja

Fax: (32) 207-27-05
WWW: http://www.swsm.pl
Email: info@swsm.pl

Studia podyplomowe
Podologia Studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE w SWSM trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują 300 godzin zajęć realizowanych w trybie  wieczorowym. Zajęcia realizowane są w dni powszednie (2 spotkania w tygodniu w godz. 16.30-20.35).
Studia podyplomowe w SWSM spinają w jedną całość większość z tych aspektów, które w najbliższych latach będą odgrywać kluczową rolę w świecie medycyny i piękna.

Studia te są uzupełnieniem zdobytej wcześniej wiedzy o informacje przydatne w codziennej pracy. Jest to oferta skierowana do tych osób, które chcą podwyższać kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę, a także powiększyć swoje umiejętności praktyczne w ściśle określonej dziedzinie.
Zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym studia podyplomowe są inną niż studia wyższe i studia doktoranckie formą
kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (patrz wzór).

 

PODOLOGIA

 

podologia.jpgPodologia to dziedzina wiedzy z zakresu medycyny i kosmetologii. Zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy, leczeniem występujących schorzeń, a także pielęgnacją stopy zdrowej i chorej.


Cel kształcenia:

Z powodu rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, przewlekła choroba żylna, miażdżyca, deformacje postawy ciała i stóp, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu podologii. Absolwent tego kierunku będzie umiał pielęgnować stopę zdrową, rozpoznać występujące schorzenia, zastosować właściwe zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze lub skierować pacjenta do lekarza oraz właściwie przeprowadzać edukację i promocję zdrowia.

Studia podyplomowe podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp.

Studia podyplomowe podologia skierowane są głównie do:

  • kosmetologów,
  • fizjoterapeutów,
  • pielęgniarek,
  • promotorów zdrowia,
  • absolwentów innych kierunków medycznych i paramedycznych,
  • absolwentów szkół wyższych I i II - go stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA.